Current Members

Principal Investigator

Principal Investigator, Tony Jun Huang                               

Dr. Tony Jun Huang

Research Manager

  
Jianping Xia

Lab Manager 

  Joseph Rich
Joseph T. Rich

 

 

Postdocs

   
Yun Ling Xianchen Xu Ke Li

 

Resident, MD/Ph.D.

 

Jessica Liu

 

PhD Students

 Haodong Zhu

Ye He Ruoyu Zhong Ke Jin
   
 Ty D. Naquin  Jiao Qian  Joseph T. Rich Kaichun Yang
       
Jianping Xia Zhiteng Ma   Yujing Lu  Yuqi Wu
       
Mingyuan Liu      

 

Master Students

 
Merri Yu

 

Undergraduate student researchers

       
 Shivam Jain  Gary Brandon Lu Neil Upreti

 

 

Awards in the Duke Acoustofluidic Lab

2018 Best Research Award: Steven Zhang

2018 Outstanding Contributor: Chuyi Chen, Zeyu WangJoseph Rufo

2017 Best Research Award: Mengxi Wu

2017 Rising Star Award: Hunter Bacheman

Best Journal Club Award in Fall 2017:Yuyang Gu

Best Journal Club Award in Fall 2017:Dong Jun Lee

Best Journal Club Award in Spring 2018:Zhenhua Tian