Kaichun Yang

Contact Information

  • Office Location: LSRC-B342C
  • Email Address: ky91@duke.edu

Education

  • Aug. 2019 – Present, Duke University, NC, USA, Ph.D in Mechanical Engineering and Materials Science

Research Interests

  • Acoustofluidics
  • Nano/Micro Fabrication
  • NEMS/MEMS
  • Emerging materials

Publications

1. Kaichun Yang, Duy Xuan Luong, Jongwon Yoon, Swatantra P. Singh, Tuo Wang, Christopher J. Arnusch and James M. Tour, Laser-induced graphene composite multifunctional surfaces. ACS Nano

2. Duy Xuan Luong, Ajay K. Subramanian, Gladys A. Lopez Silva, Jongwon Yoon, Savannah Cofer, Kaichun Yang, Peter Samora Owuor, Tuo Wang, Zhe Wang , Jun Lou, Pulickel M. Ajayan, James M. Tour. Laminated Object Manufacturing of 3D Printed Laser-Induced Graphene Foams. (Advanced Materials)

3. Michael G. Stanford, Kaichun Yang, Yieu Chyan,Carter Kittrell, James M. Tour, Laser-Induced Graphene for Flexible and Embeddable Gas Sensors. ACS Nano

4. Q. Zhang, Y. Yu, K. Yang, B. Zhang, Karen. Zhao, G. Xiong, X. Zhang, Mechanically robust and electrically conductive graphene paper/glass-fiber/epoxy composites for stimuli-responsive sensors and Joule heating deicers. Carbon, 124 (2017) 296-307.

5. Xiang Xu*, Qiangqiang Zhang, Yikang Yu, Kaichun Yang, Qiuyu He, Weizhe Chen, Hui Li and Yu Qiao. Fluidic Behaviors in A Two-Dimensional Folded-Graphene Aerogel Monolith. J. Phys. D, 2015, 48, 425301