Shuai Zhao

Zhao

PhD Student

Contact Information

 • Email Address: shuaiguo.zhao@duke.edu

Education

Aug.2016-Present,

Duke University

Ph.D candidate in Mechanical Engineering and Materials Science

Sep.2013-June.2016

Zhengzhou University

M.S. in Materials Science and Engineering

Sep.2009-June. 2013

Zhengzhou University

B.S. in Materials Science and Engineering

Research Interests

 • Acoustofluidics
 • Microphone
 • Biomedical Engineering

Awards and Honors:

Chinese Government Scholarship (China Scholarship Council)

Publications:

 • Wei Zhai, Shuaiguo Zhao, Yan Wang, Guoqiang Zheng, Kun Dai, Chuntai Liu, Changyu Shen. Segregated conductive polymer composite with synergistically electrical and mechanical properties. Composites, Part A, 2018, 105,68-77.
 • Shuaiguo Zhao, Dandan Lou, Guojie Li, Yanjun Zheng, Guoqiang Zheng, Kun Dai, Chuntai Liu, Yuanli Jian, Changyu Shen. Bridging the segregated structure in conductive polypropylene composites: An effective method to balance the sensitivity and stability of strain sensing performances, Composites Science and Technology, 2018, 163, 18-25.
 • Shuaiguo Zhao, Guojie Li, Hu Liu, Kun Dai, Guoqiang Zheng, Xingru Yan, Chuntai Liu, Jingbo Chen, Changyu Shen, Zhanhu Guo. Conductive Nanocomposites: Positive Temperature Coefficient (PTC) Evolution of Segregated Structural Conductive Polypropylene Nanocomposites with Visually Traceable Carbon Black Conductive Network. Advanced Materials Interfaces, 2017, 4,17700265. (featured as back cover image)
 • Shuaiguo Zhao, Dandan Lou, Pengfei Zhan, Guojie Li, Kun Dai, Jiang Guo, Guoqiang Zheng, Chuntai Liu, Changyu Shen, Zhanhu Guo. Heating-induced negative temperature coefficient effect in conductive graphene/polymer ternary nanocomposites with a segregated and double-percolated structure. Journal of Materials Chemistry C, 2017, 5, 8233-8242. (selected as Hot Topic papers)
 • Guojie Li, Chao Hu, Wei Zhai, Shuaiguo Zhao, Guoqiang Zheng, Kun Dai, Chuntai Liu, Changyu Shen. Particle size induced tunable positive temperature coefficient characteristics in electrically conductive carbon nanotubes/polypropylene composites. Materials Letters, 2016, 182:314-317.
 • Yan Lan, Hu Liu, Xiaohan Cao, Shuaiguo Zhao, Kun Dai, Guoqiang Zheng, Chuntai Liu, Changyu Shen, Zhanhu Guo. Electrically conductive thermoplastic polyurethane/polypropylene nanocomposites with selectively distributed graphene. Polymer. 2016, 97, 11-19
 • Shuaiguo Zhao, Wei Zhai, Ning Li, Kun Dai, Guoqiang Zheng, Chuntai Liu, Jingbo Chen, Changyu Shen. Liquid sensing properties of carbon black/polypropylene composite with a segregated conductive network. Sensors & Actuators: A. Physical, 2014, 217:13-20.
 • Shuaiguo Zhao, Huijie Zhao, Guojie Li, Kun Dai, Guoqiang Zheng, Chuntai Liu, Changyu Shen. Synergistic effect of carbon fibers on the conductive properties of a segregated carbon black/polypropylene composite. Materials Letters, 2014, 129:72-75.
 • Kun Dai, Shuaiguo Zhao, Wei Zhai, Guoqiang Zheng, Chuntai Liu, Jingbo Chen, Changyu Shen. Tuning of liquid sensing performance of conductive carbon black (CB)/polypropylene (PP) composite utilizing a segregated structure. Composites Part A, 2013, 55: 11-18.