Ma Zhehan

Zhehan

PhD student

Contact Information

  • Email Address: zm60@duke.edu

Education

Aug. 2019-present

Duke University

Ph.D candidate in Mechanical Engineering and Materials Science

Aug. 2015-July. 2019

Tsinghua University, Beijing, China

B.S. in Biological Sciences

Research Interests

  • Acoustofluidics
  • Molecular biology
  • Microfluidics
  • Cell biology

Publications

Shuaiguo Zhao, Weihua He, Zhehan Ma, Peiyao Liu, Po-Hsun Huang, Hunter Bachman, Lin Wang, Shujie Yang, Zhenhua Tian, Zeyu Wang, Yuyang Gu, Zhemiao Xie, and Tony Jun Huang, On-Chip stool liquefaction via acoustofluidics, Lab on a Chip, Vol. 19, pp. 941-947, 2019.

Awards

Scholarship for Academic Excellence 2016

Scholarship for Academic Excellence 2017

Scholarship for Social Work        2017