Current Members

 

Principal Investigator

Principal Investigator 

        Dr. Tony Jun Huang 

 

Lab Manager 

PhD Student

         Chuyi Chen

 

Visiting Scholars

   

 

Xiahong Xu 

   Liying Zhang

  Zhi Zhu   

 

Associate Lab Managers

   PhD Student    
     Hunter Bachman           Joseph Rufo

 

Postdocs

 

Nanjing Hao  

 

PhD Students

PhD Student PhD Student  PhD Student   

Hunter Bachman

Chuyi Chen Yuyang Gu Geonsoo Jin
  Zeyu Wang
 Zhehan Ma   Joseph Rufo   Zeyu Wang

Jianping Xia

    PhD Student     
Shujie Yang Kaichun Yang Steven Zhang

 Jinxin Zhang 

      
Shuai Zhao    Haodong Zhu Ruoyu Zhong  

 

Master Students

Putong Kang      
Putong Kang      

 

Visiting PhD Students

   
Zhishang Li Pengzhan Liu Zhichao Pei  
    PhD Student  

Xiaolin Qi

Liang Shen 

Wei Wang

 

 

Awards in the Duke Acoustofluidic Lab

2018 Best Research Award: Steven Zhang

2018 Outstanding Contributor: Chuyi Chen, Zeyu WangJoseph Rufo

2017 Best Research Award: Mengxi Wu

2017 Rising Star Award: Hunter Bacheman

Best Journal Club Award in Fall 2017:Yuyang Gu

Best Journal Club Award in Fall 2017:Dong Jun Lee

Best Journal Club Award in Spring 2018:Zhenhua Tian