Current Members

 

Principal Investigator

Principal Investigator 

        Dr. Tony Jun Huang 

 

Assistant Research Professor

Lab Manager

         Po-Hsun Huang 

 

Lab Manager 

Lab Manager  

            Zhenhua Tian         

                   

Associate Lab Managers

   PhD Student        
     Hunter Bachman       Dong Jun Lee        Joseph Rufo

 

Postdoc

 

 

 
Zhenhua Tian

 

   

 

PhD Students

PhD Student PhD Student  PhD Student   

Hunter Bachman

Chuyi Chen Yuyang Gu Geonsoo Jin
Zeyu Wang
Dong Jun Lee  Joseph Rufo    Zeyu Wang

 Mengxi Wu

PhD Student    
Shujie Yang Steven Zhang Jinxin Zhang     Shuaiguo Zhao 

 

Visiting PhD Students

 PhD Student  PhD Student    

Hai Fu

Wei Wang

Wenfen Zhang